Szanowni Państwo!
Od stycznia do czerwca 2017 roku Małopolska będzie gospodarzem spotkań Konwentu Marszałków Województw RP – gremium zrzeszającego przedstawicieli wszystkich polskich regionów.
Tematem spotkań Konwentu Marszałków są zawsze najbardziej aktualne problemy, na jakie napotykają w swoich działaniach samorządy województw. Małopolska przewodniczy Konwentowi Marszałków już po raz trzeci. Ostatnie spotkanie Konwentu odbyły się w naszym województwie na przełomie 2008 i 2009 roku.
1 stycznia 1999 roku samorządowe województwa – również w nowym kształcie terytorialnym – zaistniały w polskich życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.  Najbliższe miesiące, gdy Małopolska będzie przewodniczyć Konwentowi Marszałków, staną się z pewnością okazją do podsumowania osiągnięć samorządów województw w ciągu ich symbolicznej „pełnoletności”, czyli 18 lat, jakie upłynęły od powstania.
Jednocześnie, jak zawsze, Konwent Marszałków będzie aktywnie zajmował się aktualnymi zagadnieniami związanymi z naszą codzienną pracą na rzecz mieszkańców regionów. Chcemy we wspólnej debacie samorządowców, z udziałem przedstawicieli administracji rządowej oraz innych instytucji publicznych, nie tylko stawiać diagnozę dotyczącą sytuacji prawnej i finansowej w jakiej działają na co dzień polskie regiony, ale także formułować jak najbardziej trafne recepty, które pozwolą nam usuwać wszelkie bariery utrudniające efektywną pracę samorządów.
Zgodnie z zapisami prawa obowiązek troski o wszechstronny rozwój wspólnot regionalnych w każdej dziedzinie spoczywa na samorządach województw. Dzisiaj, kiedy osiągnęły one pełnoletność, możemy śmiało powiedzieć, że z nałożonego zadanie dobrze się wywiązują, a posiadany potencjał: doświadczenie, kapitał instytucjonalny, znakomicie przygotowani pracownicy, bogata i wszechstronna wiedza o specyfice każdego z regionów, gwarantują, że nałożone przez ustawodawcę obowiązki realizowane będą z sukcesem i zaangażowaniem także w przyszłości.
Przejęliśmy ster przewodniczenia Konwentowi Marszałków od Województwa Zachodniopomorskiego, w czerwcu przekażemy go Województwu Łódzkiemu. Mam nadzieję, że sześć miesięcy małopolskiej prezydencji będzie czasem owocnej, jak najszerszej debaty poświęconej najważniejszym sprawom polskich regionów. 


 Jacek Krupa

faksymile podpisu marszałka Jacka Krupy

Marszałek Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP

Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków


Polityka prywatności